Wat zijn systemen?

We maken allemaal onderdeel uit van groepen, ook wel systemen of collectieven genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de maatschappij, een vriendengroep, je collega’s of klasgenoten. Eén van de belangrijkste systemen is je familiesysteem. Dit is het enige systeem waarmee je altijd verbonden zal blijven en het zal er alles aan doen om te blijven voortbestaan.

Hoe werkt systemisch werken met (familie)opstellingen?

Als er verstoringen ontstaan in een (familie)systeem, verstoort dit de balans en dit heeft gevolgen voor latere generaties. Zolang deze balans niet hersteld wordt, zal dit klachten geven, generatie op generatie. In het systemisch werk worden klachten gezien als boodschappers van een disbalans. Met het vinden van de disbalans en het herstellen van de balans kan de klacht verdwijnen. Dit werkt niet alleen voor de vraagsteller zelf, maar werkt door in het hele (familie)systeem.

De (familie)opstelling is een methode binnen het systemisch werk om op een effectieve en helende manier de onbewuste patronen in onze systemen te onderzoeken. Dit kan onze familie zijn, maar ook andere groepen waar we deel van uitmaken. Een (familie)opstelling geeft antwoorden op wat ons in het dagelijks leven (onbewust) beïnvloedt, waardoor klachten ontstaan. Door het krijgen van inzicht en het uitvoeren van interventies herstelt de balans zich, waardoor er rust komt in jouw systeem (familie) en daardoor in jou.

Hoe gaat een (familie)opstelling in zijn werk?

Voordat we beginnen met een opstelling, gaan we eerst met elkaar in gesprek om de vraag en het gewenste resultaat helder te krijgen. Vervolgens bepalen we samen welke personen of elementen we gaan opstellen.  Je kunt een opstelling doen met representanten (mensen) of met materialen.

Een familieopstelling met representanten is een opstelling met personen die staan voor mensen of elementen die de vraag raken. De representant ervaart informatie vanuit de persoon of het element dat hij/zij vertegenwoordigt. De representanten kunnen praten en bewegen. Onder begeleiding van de opsteller bewegen zij, uiten zij zich en tonen zij verborgen informatie uit het familiesysteem.

Je kunt ook gebruik maken van opstellingsmateriaal in plaats van personen. Het is een laagdrempelige manier van opstellen, die een coach of systemisch begeleider vaak gebruikt om samen snel zicht te krijgen op het geheel en te zien wat speelt in het onderbewuste. Bij een tafelopstelling worden de betrokken personen en/of elementen uitgebeeld met een materiaal. Dat kunnen poppetjes zijn, maar het kunnen net zo goed steentjes, pennen, suikerklontjes of schelpjes zijn. De materialen worden op tafel opgesteld. Bij een vloeropstelling worden materialen op de vloer neergelegd, wat als voordeel heeft dat je als vraagsteller op verschillende plaatsen kunt staan om te voelen wat een plek met je doet.

Heb je vragen, wil je kennismaken of wil je een afspraak maken?